<<<<<<< HEAD GlobalSoft - İdeyalarınızı bizimlə reallaşdırın
>>>>>>> 9a2b986d8e93018f32789f3aabb102ad227250f8